TURISTÉ
HUMPOLEC

- spolek pro volný čas a turistiku
  Spolek      Plán činnosti     Kronika     Plán zájezdů     Fotogalerie     Kontakt     Odkazy  

K Vranovsk p?ehrad?

Odjezd z Humpolce v sobotu 4.8.2018 ze zastvky Humpolec/Hlkova ul. v 7.00 hod. k hradu Btovu. Po p?jezdu na parkovit? u hradu Bitova bude nsledovat prohldka hradu.Po prohldce p?ejdeme nau?nou stezkou cca 2 km Jind?icha Dauna k penzionu a rozhledn? Rumburak, kde bude zajit?n ob?d. Po ob?d? sejdeme k p?staviti op?t po NS Jind?icha Dauna k p?staviti Hrad - Btav a a lod v 14.15 hod.Viktori poplujeme do p?stavit? Lan?ov. Odtud p?ejdeme cca 2 km do Lan?ova a nsledn? autobusem p?ijedeme k parkoviti hradu Corntejnu s vstupem a prohldkou hradu Corntejnu. Doprava lod s dotac od spolku 80,- K?, d?ti do 15 let 40,- K?. Prohldka zkladnho okruhu hradu Btov, t.j salonky, sly ,trofeje a 49 vycpanch ps? ze sbrek hrabat Daun? a rodiny barona Haase- dosp?l 150,- K?, d?ti a senio?i nad 65 let 110,- K?. Dopravn autobusem pro ji nahlen ?astnky 150,- K?. Rozhledna Rumburak 30,- K?. Tedy cena zjezdu pro d?ti 330,- K?, senio?i 370,- K?, dosp?l 410,- K?. P?i zvenem po?tu ?astnk? nad 53 osob, bude p?iobjednn mikrobus a dopravn bude upraveno. Ob?d jednotn - moravsk vrabec 120,- K?. Uzv?rka p?ihlek je do 30.?ervna 2018, hrada zjezdu pak nejpozd?ji do 20.?ervence 2018. Milan ma - 731857287


      Vydáno: 2018-07-04     Autor: Milan ma
Znak Turisté Humpolec


e-mail-admin             administrace