TURISTÉ
HUMPOLEC

- spolek pro volný čas a turistiku
  Spolek      Plán činnosti     Kronika     Plán zájezdů     Fotogalerie     Kontakt     Odkazy  

?innost spolku za rok 2019

Clem naeho zapsanho spolku, kter vznikl v roce 2010, je napln?n volnho ?asu ?len? spolku i ob?an? Humpolce, zvit zjem o zdrav,aktivn pohyb v p?rod? a roz?en v?domost o na zemi. V sou?asn dob? m n spolek 130 ?len?. V letonm roce 2019, kter byl op?t pestr na nabdku ?tvrte?nch pochod? a turistickch zjezd?, jsme absolvovali 42 akc za ?asti 1289 osob a uli jsme celkem 354 km. Vychzky do p?rody po?dme pravideln? kad ?tvrtek v?tinou p?ky, ale pokud se jedn o vzdlen?j msto,vyuijeme autobus nebo vlak.Mimo t?chto ?tvrte?nch prochzek jsme v letonm roce 2019 po?dali 12 turistickch zjezd?,jednodennch i vcedennch, a tak zjezdy pro d?ti.T?ch se z?ast?uj hlavn? d?ti z turistickho krouku Hlkovy koly.Nae turistick ?innost v roce 2019 za?nala, jako kad rok,Novoro?n vychzkou a pokra?ovala zjezdem do nov? otev?en ?sti Nrodnho muzea v Praze, odtud jsme pak p?eltli na k?dlech exotickch motl? do detnho pralesa.Mimo jin jsme se proli zimn krajinou v Podmoklanech, stopovali jsme slavnho loupenka Grasela,prozkoumali jsme Chnovskou jeskyni a uili si krsn jaro na Stvo?idlech.Okouzlily ns zahrady hradu Kmen, li jsme po stopch prince Bajaji ve skalnm m?st? Hruboskalska, v Dra?ch skalch a na hrad? Valdtejn, na Kun?tick ho?e jsme se ocitli v krlovstv ?arod?je Rumburaka, v T?eboni jsme na lodi Petr Vok obepluli Sv?t. V lt? jsme navtvili ndhern vinice Plavy se zmky Valtice, Lednice a znmou v?stonickou Venui.Navtvili jsme tak Habermann?v mln a na d?tskm zjezdu Pernkovou chaloupku s babou Jagou a Muzeum loutek v Chrudimi. Nesmme zapomenout na jeden vjime?n vlap, vlet na vrch Bojanov, kter jsme absolvovali na podzim na zklad? pamte?nho dokumentu, kterm byly Vletn noviny Humpoleckho Sokola. Jednalo se o dokument ru?n? psan, ?slo 1 z roku 1886, a vlapem na Bojanov jsme po 133 letech uctili pamtku Humpoleckch Sokol?. Podzim pokra?oval prochzkou do Slune?n ztoky, kde jsme s Jaroslavem Foglarem navtvili Hochy od Bob? ?eky a hledali Jeka v kleci.Dojeli jsme se tak proplavat do Vodnho rje v Jihlav?, na Daleick p?ehrad? jsme obepluli znmou Wilsonovu sklu a z rozhledny na Fajtov? kopci u Velkho Mezi?? jsme p?ehldli polovinu Vyso?iny.Navtvili jsme zmek v Poln a ve Zru?i nad Szavou a pochutnali si na Martinsk huse v Jilemu.Nesmme zapomenout na Memoril Old?icha Kociana, kter po?dme kad jaro spolu s MDD. Rok ukon?ujeme vro?n ?lenskou sch?z,kde nm d?ti ze zkladn koly Hlkova p?ednej bsni?ky a tane?ky s vno?n tmatikou.?lnky z naich vlap? a turistickch zjezd? spolu s fotodokumentac si m?ete p?e?st na naich webovch strnkch, v m?s?nku Zles nebo bvaj vystaveny na nst?nce v pr?jezdu M?stsk knihovny.Trasy vech pochod? a zjezd? jsou vystaveny ve sklen?n vv?sce proti Infocentru a v m?s?nku Zles. Fotografie z naich vlap? p?ebr na internetu i Seznam.cz a tak se i tam m?ete podvat,kudy chodme a jak zajmav a krsn msta navt?vujeme. Jeliko mme mezi sebou kamardsk a p?telsk vztahy a vbornou partu, vdycky se na kad dal vlap t?me.A jako kad rok, tak i letos, jsme zakon?ili sezonu Turistickm setknm s hudbou tentokrt v restauraci na Zlat podkov?.Zdravme vechny turisty i ostatn ob?any, kte? maj rdi prochzky p?rodou, nevad jim v zim? brzy vstvat a jt do mrazivho rna, do det?,prochzet se jarn krajinou plnou pampeliek nebo se kochat podzimem h?cm ndhernmi barvami.


      Vydáno: 2020-02-18     Autor: Alena Lejtnarov
Znak Turisté Humpolec


e-mail-admin             administrace