TURISTÉ
HUMPOLEC

- spolek pro volný čas a turistiku
  Spolek      Plán činnosti     Kronika     Plán zájezdů     Fotogalerie     Kontakt     Odkazy  

S d?tmi do Pohdkov vesni?ky

Zjezd se uskute?n v sobotu 6.?ervna 2015. Odjezd od poty v Humpolci v 7.30 hod.do m?ste?ka ?esk K?inky, odkud p?jdeme kolem skalnho tvaru ?ty?i palice k vesni?ce ?esk Milovy. Odtud autobusem k hotelu Podles, kde si prohldneme v doprovodu opohdkov bytosti Karkulky, Vodnka nebo ?arod?jnice Pohdkovou vesni?ku. P?i cest? zp?t se zastavme ve skanzenu Vesel Kopec. Zde bude mono mimo prphldky skanzenu se z?astnit r?znch kvz?, nebo si n?co vyrobit v dln?. Vstupy budou hrazeny z dotace m?sta Humpolce. Po?d spolek TURIST HUMPOLEC a DRUINA Hlkovy koly. Cena zjezdu pro d?ti 150,- K?, pro d?chodce 150,- K? a pro dosp?l 230,- K?. Zjemci o zjezd volejte p. Ingrid ?ervenou, ?.tel.: 777 742 557


      Vydáno: 2015-02-01     Autor: Milan ma
Znak Turisté Humpolec


e-mail-admin             administrace