TURISTÉ
HUMPOLEC

- spolek pro volný čas a turistiku
  Spolek      Plán činnosti     Kronika     Plán zájezdů     Fotogalerie     Kontakt     Odkazy  

Jin ?echy - Novohradsko

Jednodenn turistick zjezd za poznnm Jinch ?ech se uskute?n 25.kv?tna 2023 s odjezdem smluvnm autobusem v 6,30 hodin od poty v Humpolci. Cesta autobusu ns povede z Humpolce do Hojn Vody, Dobr Vody, Horn Stropnice, Novch hrad?, umberku a Trhovch Svin. Nenro?n p? trasa cca 6 km zapo?ne od Zvonu setkvn v Hojn Vod? ke kostelu Panny Marie Tiitelky v Dobr Vod? - (?esk Lurdy), dle kolem vyhldky, d?ev?n zvoni?ky, Kamenn pyramidy do Autocampingu - koupalit?, kde bude zajit?n ob?d (vep?ov ?zek a ?ouchan brambory). Od 13,00 hodin prob?hne prohldka Novohradskho hradu. Po prohldce hradu bude nsledovat p?ejezd k malebn tvrzi umberk s ob?erstvenm v minipivovaru. Zjezd ukon?me zastavenm u Trhovch Svin a to prohldkou historickho Bukova Hamru. Dopravn bude vybrno p?ed odjezdem ji v m?sci dubnu. Dopravn - 210,-K? (pro ne?leny spolku 240,-K?). Vstup do hradu - 180,-/ 140,-K?, Buk?v Hamr - 100,-K?/ 60,-K?. Vede: Milan ma - tel: 731 857 287


      Vydáno: 2023-03-15     Autor: Milan ma
Znak Turisté Humpolec


e-mail-admin             administrace