TURISTÉ
HUMPOLEC

- spolek pro volný čas a turistiku
  Spolek      Plán činnosti     Kronika     Plán zájezdů     Fotogalerie     Kontakt     Odkazy  

K rozhlednm

Autobusov zjezd k rozhlednm v St?edo?eskm kraji bude proveden 9.kv?tna 2015 s odjezdem od poty v 7.00 hod. Prvn zastaven bude v ?eskm ternberku s monost prohldky hradu, vstupn 85,- K?/ 35,-k? bude uhrazeno z fondu spolku. Vstup do hradu bude ji od 8.45 hod. Budeme rozd?leni do dvou skupin.Po prohldce hradu odjedeme do m?ste?ka Szavy, kde byla vyjednna prohldka kltera v 10.30 hod. Snen vstupn do kltera je 45,- K?. Po ukon?en prohldky p?ejedeme do Diviova, kde v restauraci U Sokola bude ob?d. Odtud pak k Lbosnu., odkud se vydme nau?nou stezkou k rozhledn? " pulka ". cca tam a zp?t 1,5 km. Po p?ejezdu do obce Kondrac se vydme po ?TZ k rozhledn? na Velkm Blanku a dle do Lou?ovic cca 6 km. Cena zjezdu pro ?leny 150,- K?, pro ne?leny + 60,- K?. Vstupn na rozhlednu je 20,- K?.P?ihlky uplatn?te u M.ma, ?.tel.: 731857287


      Vydáno: 2015-05-03     Autor: Milan ma
Znak Turisté Humpolec


e-mail-admin             administrace